ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 
เลขที่ 174 หมู่ 1 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
เว็บไซต์ : huaykrating.loei1.go.th
อีเมล์ : huaykrating@loei1.go.th
โทร 042-870260

Comments